Amsterdam Berlin Brussel Paris Prague Rome

FilmTrips Berlin

Elokuva on tänä päivänä tärkeä ja varsinkin nuorison keskuudessa erittäin suosittu osa kulttuuriamme. FilmTrips-opintopaketin keskeisenä teemana on nimenomaan elokuva, jonka ympärille opintoretki rakentuu – tässä tapauksessa siis matkustetaan Berliiniin. Oppilaat tutustuvat ekskursion aikana autenttisiin kuvauspaikoihin ja elokuvahistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Suorittaessaan itsenäistä tutkimustyötä he saavat hyvän käsityksen siitä, kuinka merkittävä rooli kuvauspaikoilla ja kaupungeilla on elokuvissa.