Amsterdam Berlin Brussel Paris Prague Rome

FilmTrips Berlin

Film er en viktig del av dagens kultur og er svært populær blandt ungdom. Ved hjelp av FilmTrips kan man ha med film som tema i programmet til en klassetur eller lignende, for eksempel en tur til Berlin som her. FilmTrips gjør det mulig for elevene å besøke både opptakssteder og historiske steder. Ved hjelp av selvstendig research lærer elevene hvilken funksjon opptakssteder og byer har i filmer. FilmTrips er velegnet for elever fra både ungdomsskole og videregående, spesielt for dem med formgivingsfag, tysk og historie.