Amsterdam Berlin Brussel Paris Prague Rome

FilmTrips Berlin

Film är idag en viktig aspekt i vår kultur och väldigt populärt bland ungdomar. Med FilmTrips integreras temat ”film” i programmet för en elevexkursion, t.ex. som i detta fall i en resa till Berlin. FilmTrips erbjuder eleverna en möjlighet att besöka inspelningsplatser och filmhistoriska orter. Genom självständiga efterforskningar lär sig eleverna vilken funktion inspelningsplatser och städer har i filmer. FilmTrips är lämpligt för elever från 15 år (i grundskolan och gymnasiet) inom ramen för ämnena estetisk verksamhet, tyska och historia.